per a l'ensenyament de la geografia

ENDAVANT !

Entre els objectius de la Societat Catalana de Geografia (SCG), fundada el 1935, hi ha el de divulgar els coneixements de la Geografia en tots els seus aspectes.

La Geografia ens permet conèixer molt millor la Terra, amb els seus components i mútues interrelacions, però encara més, comprendre el que està passant a la seva escorça i a les societats que l’habiten. La Geografia ens dóna elements per analitzar els fenòmens socials des de la perspectiva territorial a diferents escales. Permet entendre localitzacions i distribucions de fenòmens, conflictes per l’ús dels recursos i desigualtats entre els humans.

Aquestes problemàtiques i també algunes possibles solucions s’han anat ensenyant per mitjà del paper escrit, els mapes dibuixats i impresos, i també pel treball de camp. Però ara a l’època d’internet, a l’època de veure multitud de problemàtiques de forma immediata per  mitjà dels nous medis de comunicació, és lògic que es cerquin noves formes d’ensenyar la Geografia. Aquest portal virtual és una d’elles.

El grup d’associats de la SCG que ha contribuït a construir aquest portal ho ha fet amb el noble afany de renovar les capacitats d’explicació per part dels professionals de l’educació. Es vol facilitar la recerca de recursos i eines digitals, informar sobre activitats relacionades amb la Geografia, i també atansar-se a les realitats mundials, regionals o locals de forma no doctrinària, sinó reflexiva i constructiva. Aprofiteu-ho!

Josep Oliveras i Samitier

President de la Societat Catalana de Geografia (filial de l’IEC)

 

………

 

El web  EINES I RECURSOS PER A L’ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA, de la Societat Catalana de Geografia,  és un espai de comunicació que ofereix recursos didàctics i informacions vàries al professorat de Geografia, tot posant especial atenció a l’ensenyament secundari.

El web té com a objectius principals:

  • Oferir un ampli ventall de recursos didàctics per a l’ensenyament de la Geografia.
  • Aportar eines i documentació per preparar classes més dinàmiques i creatives.
  • Donar informacions actualitzades de notícies, cursos, congressos i d’altres accions relacionades amb la Geografia que puguin ser d’interès per a la formació continuada del professorat.
  • Crear un espai de debat, reflexió i intercanvi entre el professorat.

Les persones que participen en aquest  projecte són:
Asun Blanco, Universitat Autònoma de Barcelona
Jesús Granados, University of Glasgow
Anna Ortiz, Universitat Autònoma de Barcelona
Francesc Nadal, Universitat de Barcelona
Jordi Royo, Institut Barri Besòs (Barcelona)
Roser Serra, Institut Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat)
Maria Villanueva, Universitat Autònoma de Barcelona