per a l'ensenyament de la geografia

Atmosfera

El web Gis&Beers publica un recull de visors cartogràfics planetaris. Parla, entre d’altres, de ‘Solar System Scope’, un interessant visor cartogràfic en 3D del Sistema Solar; d’un Model Topogràfic de precisió realitzat per la NASA; dels “Story Maps d’ESRI”, per a visualitzar i analitzar la superfície terrestre de tots els planetes del sistema solar; i d’una versió de Google Earth per visualitzar la geografia dels planetes, constel·lacions, asteroides i altres elements dins del nostre Sistema Solar.

http://www.gisandbeers.com/visores-cartograficos-planetarios

arcLa pàgina web de l’exposició itinerant ATRAPATS AL GEL permet fer una visita virtual a l’exposició. Aquesta “visita virtual” es complementa amb un dossier per a l’alumne preparat a tal efecte, del qual se’n poden aprofitar els apartats específics de la matèria. La pàgina conté vídeos, fotografies, biografies, referències bibliogràfiques, enllaços web, dossier per al professorat, dossier per a l’alumnat, tallers per fer a l’aula, que permeten un apropament al món Antàrtic.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/886

arcA partir de la informació de climes i paisatges que l’alumnat trobarà en un apartat de recursos de l’XTEC haurà de relacionar en l’activitat, diferents imatges de paisatges amb el seu clima corresponent. A més a més, haurà de completar les característiques climàtiques de cada paisatge; temperatures, precipitacions i la localització. Es tracta de crear un document word amb les fitxes de 9 dels paisatges climàtics més representatius del planeta.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/974

arcL’alumnat treballarà la diversitat climàtica a través de dos eixos, la circulació atmosfèrica i la classificació dels diferents climes que puguem trobar al món. Es plantejaran diferents activitats (comentari de videos, treball amb el diccionari d’anglès, anàlisi de mapes, presentació amb format digital), totes força independents entre si, per la qual cosa el professorat podrà escollir aquelles que li semblin més adients al grup classe

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1167