per a l'ensenyament de la geografia

Associacions

Ed GEOComissió de treball de la Unió Geogràfica Internacional (UGI) que té com a missió la millora de l’educació geogràfica a tots els nivells educatius, des de l’escola a la universitat,  desenvolupar estàndars internacionals en els coneixements geogràfics i difondre el International Charter on Geographical Education i la International Declaration on Geographical Education for Cultural Diversity. 

 http://www.igu-cge.org/

logo_igu La Unió Geogràfica Internacional fou establerta formalment a Brusel.les l’any 1922 com a resultat d’una llarga tradició de reunions de geògrafs que s’havia iniciat  l’any 1871 a Anvers. La UGI és el principal organisme de trobada de geògrafs de tot el món als seus congressos, tant els d`àmbit mundial com els regionals. La UGI està adherida al Consell Internacional d’unions científiques (ICSU)  al  Consell Internacional de Ciències Socials (ISSC) a les que reconeix com a  organismes coordinadors de l’organització internacionald e la ciència. La UGI s’organitza en una Assemblea General de delgats dels països membres, un Comité executiu amb presidència, vuit vice-presidències, un secretariat general i una tresoreria. El treball ordinari entre Assemblees es fa mitjançant les Comissions i els grups d’estudi.

http://www.igu-online.org

 

ga_logoCreada el 1893, és una institució fonamental per la seva tasca de suport al coneixement i la innovació en la pràctica de l’ensenyament de la geografia. Publica les revistes: Geography, Primary Geography (Primària), Teaching Geography (Secundària) i GeogEd (on line).

http://www.geography.org.uk/

logoAssociació dedicada a l’ensenyament de la geografia des del 1954. Té una bona part del seu web dedicada a materials i publicacions adreçades a la pràctica docent. Té una col.lecció didàctica adreçada a l’escola primària i secundària i publica la revista Ambiente, societa, territorio. Geografia nelle Scuole i  una de nova: Journal of Research and Didactics in Geography.

http://www.aiig.it/didattica.html